Idag var det veckans jobbdag. Den gick superfort och löpte på smidigt och problemfritt tack o lov👌🏻. 
Jag kom hem nästintill samtidigt som mamma och Elvira kom hem från simskolan, då hade hon redan fått en namnsdagspresent av mamma, och jag kom med en till🥰
(null)

(null)     

Betydelse:

Elvira är ett kvinnonamn från Spanien av västgotiskt ursprung och har därför också funnits i tyskspråkiga länder.

Betydelsen är oklar men "El-" kan möjligen härledas till "älva" eller alternativt till "Aethel" dvs. ädel. Namnet kan således ha betydelsen "älvornas rådgivare" och har använts i Europa sedan folkvandringstiden men blev vanligare då namnet under tidig medeltid åter spreds till central- och nordeuropa från Spanien där det var vanligt förekommande bland högadliga kvinnor. Enligt en senare men felaktig tolkning har Elvira tillskrivits ett arabiskt ursprung med betydelsen "den vita" och av den anledningen har namnet erhållit den nuvarande placeringen i almanackan pga. kopplingen till Albin som också har betydelsen "vit".

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress